PIKIETAŻ – MAŁY ZNAK DUŻA POMOC

PIKIETAŻ – MAŁY ZNAK DUŻA POMOC
Opublikowano

Posiadanie własnego samochodu i możliwość przemieszczania się nim wszędzie tam, gdzie inne środki transportu zawodzą, to już konieczność i standard dzisiejszych czasów. Mimo to z racji posiadania nawigacji samochodowej, bardzo częstym zjawiskiem jest konieczność dokładniejszej orientacji, na danym odcinku drogi. W takim wypadku, odpowiedzą na tą okoliczność, są dosyć niepozorne słupki drogowe i obecny na nich pikietaż. Czym on jest, do czego służy i dlaczego jest znacznie bardziej istotny, niż się może wydawać? O tym poniżej.

CZYM JEST PIKIETAŻ?

Pikietaż, nazywany też kilometrażem bądź kilometracją, jest systemem służącym do opisywania konkretnego miejsca na drodze za pomocą odpowiednich znaków. Punktem odniesienia zazwyczaj jest początek tej drogi. Poza powierzchniami asfaltowymi obecny jest również na liniach kolejowych oraz drogach leśnych, jednak w mniejszym stopniu. Ewidencja dróg za jego pomocą ma swoje korzenie już w czasach rzymskich, kiedy podobne informacje uwzględniano na kamieniach milowych.

WYGLĄD – OPIS

Do przedstawiania kilometrażu używa się przede wszystkim słupków drogowych. Najpowszechniejszym wariantem jest trzyczęściowy, biały słupek z czerwoną częścią pośrodku, wyposażoną w odblask. Sam pikietaż natomiast jest przedstawiany za pomocą zestawu liczb umieszczonych na słupku. Na samej jego górze znajduje się numer drogi, wypisany na żółtym bądź białym tle, zazwyczaj nieobecny w przypadku dróg powiatowych. Poniżej czerwonego odblasku natomiast znajdują się najważniejsze z punktu widzenia kilometrażu dwie liczby. Jedna napisana mniejszą czcionką na górze oraz druga, jednocyfrowa, na dole. Ta pierwsza to liczba kilometrów liczona od początku trasy. Druga natomiast oznacza hektometr: zero to pełny kilometr, jedynka to dodatkowe sto metrów, dwójka to dwieście, i tak dalej. Co do zasady, informacje jakie zawiera pikietaż odczytuje się następująco: „droga nr A, kilometr n-ty, hektometr k-ty”.

Słupki drogowe z opisanym na nich kilometrażem zazwyczaj są ustawiane co 100 m. W miejscach takich jak mosty czy zakręty odległość między nimi to 50 m. Pikietaż na większości tras zaczyna się od zerowego kilometra, są jednak miejsca, w których tak nie jest. Zauważyć to można odnośnie dróg, których początek nie został jeszcze wybudowany bądź budowa danego odcinka została zaniechana. Istnieją też trasy, na których z różnych przyczyn taki sam kilometraż jest powtórzony gdzie indziej.

DO CZEGO SŁUŻY PIKIETAŻ?

Pikietaż niemal zawsze jest używany w jednym konkretnym celu, a jest nim oznaczanie za jego pomocą konkretnego miejsca na drodze. W przypadku tych biegnących przez miasta czy wsie oznaczenia tego typu nie mają praktycznie żadnego zastosowania. Sprawa ma się jednak inaczej w przypadku długi tras. Przykładowo droga biegnąca przez bezkresny las, który pozbawiony jest cech charakterystycznych, może przysporzyć niemało kłopotów. Szczególnie podczas lokalizowania miejsca zdarzenia takiego jak wypadek. Wtedy też bardzo przydatne są słupki drogowe i obecny na nich pikietaż.

Jeśli zaistnieje na drodze sytuacja, w wyniku której konieczne będzie wezwanie pomocy, a nie widać na horyzoncie punktów odniesienia takich jak budynek czy rzeka, można poszukać w okolicy najbliższego słupka z opisanym na nim kilometrażem. Po jego znalezieniu wystarczy podać dyspozytorowi zawarte na nim dane, dzwoniąc na numery alarmowe. Dzięki podanym informacjom dyspozytor będzie mógł znacznie szybciej wysłać na miejsce służby ratunkowe.

Historia i Pochodzenie

Początki pikietażu sięgają starożytności, gdy ludzie zaczęli używać kamieni milowych do oznaczania odległości na drogach. System ten ewoluował przez wieki, aż do współczesnych czasów, gdzie stanowi nieodłączny element infrastruktury drogowej.

Budowa Słupków Pikietażowych

Słupki pikietażowe są projektowane tak, aby były widoczne i czytelne dla kierowców w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych. Ich konstrukcja musi być solidna i trwała, aby mogły przetrwać ekstremalne warunki pogodowe oraz działania czynników zewnętrznych, takich jak kolizje drogowe.

Funkcja i Zastosowanie

Główną funkcją pikietażu jest umożliwienie kierowcom dokładnej lokalizacji na drodze. Jest to szczególnie istotne w obszarach wiejskich i na trasach o małej gęstości zabudowy, gdzie punkty orientacyjne mogą być rzadkie. Ponadto, odgrywa kluczową rolę w działaniach służb ratunkowych, umożliwiając szybką reakcję w przypadku wypadków i awarii drogowych.

Znaczenie dla Bezpieczeństwa Drogowego

Pikietaż wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo na drodze, poprawiając widoczność znaków drogowych i ułatwiając orientację kierowcom. Dzięki dokładnym informacjom zawartym na słupkach pikietażowych, kierowcy mogą szybko reagować na zmienne warunki drogowe i unikać potencjalnych zagrożeń.

Podsumowanie

Pikietaż to nie tylko liczby na słupkach drogowych – to system umożliwiający precyzyjną lokalizację na drodze oraz zapewniający bezpieczeństwo kierowcom i pasażerom. Jego obecność jest nieodłącznym elementem infrastruktury drogowej, który przyczynia się do płynności ruchu drogowego i redukcji wypadków.

Dzięki pikietażowi kierowcy mogą szybko zidentyfikować swoją lokalizację i przekazać dokładne informacje w przypadku potrzeby pomocy. Jest to szczególnie istotne na trasach o małej liczbie punktów orientacyjnych, gdzie nawet niewielkie odstępstwa od trasy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jest także narzędziem, które ułatwia planowanie podróży i nawigację. Kierowcy mogą korzystać z informacji zawartych na słupkach pikietażowych, aby śledzić swoją trasę i monitorować postępy podróży. Jest to szczególnie przydatne podczas podróży przez nieznane tereny lub w warunkach ograniczonej widoczności.

W związku z powyższym, nie można przecenić roli pikietażu w dzisiejszych czasach. To nie tylko element krajobrazu drogowego, ale także kluczowy czynnik bezpieczeństwa i efektywności ruchu drogowego. Dlatego też, dbałość o jego utrzymanie w dobrym stanie powinno być priorytetem dla wszystkich użytkowników dróg.