Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

Sekwencyjny zapis korytarza drogi.

FOTOREJESTRACJA PASA DROGOWEGO.

Fotorejestracja pasa drogowego

Nasza Firma oferuje również usługę polegającą na wykonaniu sekwencyjnego zapisu korytarza danej drogi (co 5m pokonywanego dystansu jest wykonywane zdjęcie). Każda rejestrowana droga posiada przydzielone koordynaty GPS umożliwiające lokalizację zdjęcia. Stanowi doskonałe uzupełnienie wykonywanej przez naszą Firmę ewidencji czy przeglądów dróg. Fotorejestracja pasa drogowego – jej posiadanie przez Zarządcę umożliwia zapoznanie się z rzeczywistym stanem dróg bez wychodzenia z Urzędu.

Dodatkowym atutem oferowanej przez naszą Firmę fotorejestracji jest program do jej odtwarzania za pomocą, którego Zarządca może samodzielnie dokonywać pomiarów długości, szerokości lub lokalizacji wybranych elementów drogi a wyniki są automatycznie zliczane.

Program do odtwarzania fotorejestracji umożliwia obliczanie powierzchni zdegradowanej nawierzchni, dzięki czemu planowanie remontów i kosztów z tym związanych nie będzie dla Państwa problemem.

W zakres usługi wchodzi

  • fotorejestracja pasa drogowego w terenie wg wskazanych dróg,
  • przekazanie zdjęć dla każdej drogi (w oddzielnych folderach) na nośniku danych,
  • dostarczenie programu do odtwarzania fotorejestracji.

Fotorejestracja pasa drogowego to fotorejestracja fotometryczna wykonywana przez nas, najwyższej jakości kamerami specjalistycznymi o rozdzielczości minimum 1920X1080 z 4 do 5 kamer co gwarantuje doskonałe zobrazowanie pasa drogowego.

Fotorejestracja pasa drogowego - zdj 1

PROGRAM PHOTOMARK – FOTOREJESTRACJA PASA DROGOWEGO

Fotorejestracja pasa drogowego wykonywana przez naszą firmę obsługiwana jest przez oprogramowanie PhotoMark. Program ten, podobnie jak oferowany przez nas program do ewidencji dróg, jest również bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze.

Zdjęcia wykonywane przez nasze kamery podczas prac w terenie są automatycznie grupowane w foldery. Każdy folder obejmuje zdjęcia z jednego odcinka drogi. Aby odtworzyć w programie zdjęcia z danego odcinka, wystarczy przeciągnąć cały folder zdjęć i upuścić go nad programem PhotoMark.

Okno tego programu podzielone jest na 4 części (każda część zarezerwowana jest dla zdjęć z jednej kamery). Na każdej lokalizacji, na której wykonane były zdjęcia mamy 4 fotografię (z przodu i z tyłu pojazdu oraz z jego prawej i lewej strony).

Aby przejść do konkretnej lokalizacji, na której chcemy przeanalizować fotografie, mamy do wyboru kilka opcji. Można to zrobić sterując strzałkami, aby przejść do kolejnych lub poprzednich zdjęć (opcja 1), można również przejść do interesującego nas miejsca za pomocą wskaźnika, którym możemy przesuwać na podziałce u dołu ekranu (opcja 2), ale można również skorzystać z opcji „Idź do…”, podając konkretny kilometraż drogi, do którego chcemy przejść bezpośrednio (opcja 3).

Różne opcje nawigacji po zdjęciach, takie jak sterowanie strzałkami, przesuwanie wskaźnika na podziałce lub szybkie przejście do konkretnej lokalizacji poprzez podanie kilometrażu drogi, dają użytkownikom elastyczność i możliwość szybkiego dostępu do interesujących ich danych. To wszystko sprawia, że korzystanie z programu PhotoMark jest wygodne i efektywne, co przekłada się na skuteczne zarządzanie i analizę fotorejestracji pasa drogowego.

Fotorejestracja pasa drogowego - zdj 2
Fotorejestracja pasa drogowego - zdj 3