Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI DRÓG GISROAD.

Oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD

Od 2019 roku oferujemy Państwu NOWE OPROGRAMOWANIE DO EWIDENCJI DRÓG oparte na technologii GIS składające się z następujących modułów:

 • ewidencji dróg, mostów i przepustów,
 • przeglądów stanu technicznego dróg,
 • interaktywnych map poglądowych.

Naszym głównym zamierzeniem przy tworzeniu nowego oprogramowania była jego kompleksowość, intuicyjność i prosta obsługa przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, które ułatwiają pracę Zarządcom dróg na każdym szczeblu. Oprogramowanie do ewidencji dróg ma służyć do gromadzenia, przechowywania i analizy danych przestrzennych wraz z danymi opisowymi. Zastosowanie warstw pozwala przedstawić informację o wszystkich elementach punktowych i powierzchniowych w łatwy i czytelny sposób. W połączeniu z mapą interaktywną pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, skupić wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu.

 W ZAKRES USŁUG WCHODZI:

 • nowe oprogramowanie do ewidencji dróg,
 • inwentaryzacja dróg w terenie,
 • wprowadzenie pozyskanych podczas inwentaryzacji danych do programu,
 • ewidencja dróg w formie papierowej oraz elektronicznej (EKO),
 • szkolenie dowolnej liczby osób z obsługi programu,
 • zdalna pomoc techniczna,
 • bonus w postaci 3 papierowych map poglądowych, w tym jedna laminowana,
 • wybrane moduły w zależności od potrzeb klienta.

Dzięki wprowadzonym przez nas rozwiązaniom Państwa codzienna praca będzie dużo łatwiejsza i wydajna.

Nowe oprogramowanie do ewidencji dróg zapewni wydajną pracę na każdym poziomie.

Oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD – nowoczesne rozwiązanie dla zarządców infrastruktury drogowej

Oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD, wprowadzone na rynek w 2019 roku, to innowacyjne narzędzie zaprojektowane z myślą o usprawnieniu zarządzania infrastrukturą drogową. Oparty na technologii GIS, GISROAD składa się z modułów dedykowanych ewidencji odcinków drogowych, mostów i przepustów, przeglądów stanu technicznego poszczególnych dróg oraz interaktywnych map poglądowych. Jego głównymi zaletami są kompleksowość, intuicyjność oraz prostota obsługi. Dzięki nim oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD jest idealnym rozwiązaniem dla zarządców dróg na każdym poziomie.

Moduły GISROAD

 • Ewidencja odcinków infrastruktury drogowej: GISROAD umożliwia precyzyjne gromadzenie i przechowywanie danych przestrzennych oraz opisowych dotyczących dróg, mostów oraz przepustów. Dzięki zastosowaniu technologii GIS, informacje te mogą być łatwo wizualizowane na mapach, co ułatwia ich analizę i zarządzanie.
 • Przeglądy stanu technicznego poszczególnych dróg: moduł ten pozwala na regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych, dokumentowanie stanu infrastruktury drogowej oraz planowanie niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych.
 • Interaktywne Mapy Poglądowe: GISROAD oferuje interaktywne mapy, które umożliwiają łatwy dostęp do danych przestrzennych. Użytkownicy mogą przeglądać, edytować i analizować informacje na mapach, kształtując w oparciu o nie swoje procesy decyzyjne.

Zalety oprogramowania GISROAD

 • Intuicyjność i prosta obsługa: GISROAD został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania. Przystępny interfejs pozwala na łatwe wprowadzanie, edycję oraz przeglądanie danych drogowych zarówno z poziomu mapy, profilu liniowego, jak i tabeli. Dzięki temu nawet osoby niemające specjalistycznej wiedzy technicznej mogą skutecznie korzystać z oprogramowania.
 • Kompleksowość: mimo swojej prostoty, oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD zapewnia kompleksowe rozwiązania dla zarządzania infrastrukturą drogową. Oprócz podstawowej ewidencji odcinków drogowych, mostów i przepustów, program oferuje moduły do zarządzania zajęciem pasa drogowego oraz prowadzenia zaawansowanych analiz. Wszystkie te funkcje są zintegrowane w jednym narzędziu, za pomocą którego można koordynować zarządzanie wszystkimi aspektami infrastruktury drogowej.
 • Zaawansowane analizy i filtry: GISROAD umożliwia prowadzenie wielu analiz w sposób automatyczny poprzez wprowadzenie odpowiednich filtrów. Dzięki temu, zarządcy dróg mogą szybko i efektywnie przetwarzać duże ilości danych, identyfikować potencjalne problemy i podejmować informowane decyzje dotyczące utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej.
 • Bezpieczeństwo i organizacja praw dostępu: oprogramowanie do ewidencji dróg zapewnia wysokie bezpieczeństwo gromadzonych informacji oraz umożliwia precyzyjną organizację praw dostępu do danych. Za jego pomocą zarządcy mogą skutecznie kontrolować, kto ma dostęp do poszczególnych informacji, co zwiększa bezpieczeństwo i poufność danych.
 • Kompatybilność z rejestracją fotograficzną pasa drogowego: GISROAD jest w pełni kompatybilny z systemami rejestrującymi pas drogowy w oparciu o fotografie. Można z jego pomocą integrować zdjęcia i filmy z danymi przestrzennymi, umożliwiając bardziej szczegółowe analizy i dokumentację stanu infrastruktury drogowej.

Zakres usług

Oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD zapewnia szeroki zakres usług, które obejmują:

 • Nowoczesną ewidencję odcinków drogowych: kompletne rozwiązanie GISROAD do zarządzania infrastrukturą drogową.
 • Inwentaryzację drogową w terenie: profesjonalne usługi inwentaryzacyjne, które zapewniają dokładne i aktualne dane dotyczące stanu dróg.
 • Wprowadzanie danych do programu: po zebraniu danych w terenie, nasi specjaliści wprowadzają je do systemu GISROAD, co zapewnia spójność i dokładność informacji.
 • Ewidencję drogową w formie papierowej oraz elektronicznej (EKO): oferujemy zarówno tradycyjne, papierowe wersje ewidencji, jak i nowoczesne, ekologiczne rozwiązania elektroniczne.
 • Szkolenie z obsługi programu: przeprowadzamy szkolenia dla dowolnej liczby osób, aby upewnić się, że wszyscy przyszli użytkownicy będą potrafili efektywnie korzystać z GISROAD.
 • Zdalna pomoc techniczna: oferujemy wsparcie techniczne na odległość, aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie problemy związane z użytkowaniem oprogramowania.
 • Wybrane moduły w zależności od potrzeb klienta: oferujemy elastyczność w doborze modułów GISROAD, dostosowując się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
 • W ramach naszych usług dostarczamy również trzy szczegółowe mapy poglądowe oraz jedną laminowaną, które mogą być używane do efektywnego planowania i zarządzania drogami.

Zastosowanie GISROAD w praktyce

Dzięki oprogramowaniu GISROAD, zarządcy dróg mogą:

 • Efektywnie zarządzać infrastrukturą: dzięki zintegrowanym funkcjom, zarządcy dróg mogą monitorować stan infrastruktury, planować prace konserwacyjne i naprawcze oraz szybko reagować na występujące awarie.
 • Optymalizować koszty: automatyzacja wielu procesów i precyzyjne dane pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów finansowych.
 • Zapewniać bezpieczeństwo: regularne przeglądy i analizy danych pozwalają na szybkie identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych.
 • Spełniać wymogi prawne: oprogramowanie do ewidencji dróg GISROAD jest zgodny z obowiązującymi przepisami, co ułatwia spełnianie wymogów prawnych dotyczących ewidencji i przeglądów dróg.

Dzięki wprowadzonym przez nas rozwiązaniom Państwa codzienna praca będzie dużo łatwiejsza i wydajna.

Nowe oprogramowanie do ewidencji dróg zapewni wydajną pracę na każdym poziomie.