Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH.

Pomiary na przejazdach kolejowych

Pomiary na przejazdach kolejowych polegają na rejestracji w ciągu przez dwie kolejne doby (w dniach wtorek – środa lub środa – czwartek) liczby pojazdów przejeżdżających przez wskazany przejazd kolejowo- drogowy za pomocą profesjonalnych wideorejestratorów.

Następnie cały materiał jest analizowany i opracowywany w siedzibie naszej Firmy. Badanie odbywa zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Pomiary na przejazdach kolejowych – pomiar widoczności przejazdu

Oferujemy Państwu wykonanie w terenie pomiarów widoczności. Usługi te są realizowane przez naszą Firmę zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Uzupełnianie metryk przejazdów kolejowo-drogowych

Oferujemy Państwu wykonanie w terenie pomiarów dojazdu do przejazdu kolejowo-drogowego w celu uzupełnienia metryk. Usługa jest realizowana przez naszą Firmę zgodnie z warunkami opisanymi w treści załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 1

ZAKRES USŁUGI – POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH – NATĘŻENIE RUCHU

Nasza firma oferuje profesjonalne pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, które są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami branżowymi. Usługi w zakresie pomiarów na przejazdach kolejowych obejmują:

  • Wykonanie pomiarów terenowych: nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzają pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, aby zapewnić rzetelne i dokładne pomiary.
  • Analiza i opracowanie danych: kiedy pomiary na przejazdach kolejowych zostaną wykonane, nasz zespół zajmuje się szczegółową analizą zebranych danych. Dokonujemy kompleksowej oceny natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz identyfikujemy wszelkie istotne wzorce i tendencje. Następnie opracowujemy raporty zawierające szczegółowe wyniki naszych analiz.
  • Opracowanie wyników w wersji elektronicznej i papierowej: po zakończeniu analizy i opracowaniu danych, wyniki wykazane przez pomiary na przejazdach kolejowych zostają przygotowane w formie raportu w formie elektronicznej oraz papierowej. Dzięki temu nasi klienci otrzymują kompleksowe dokumenty, które mogą być łatwo udostępniane i wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury drogowo-kolejowej.

ZAKRES USŁUGI – POMIARY NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH – POMIAR WIDOCZNOŚCI

Pomiary na przejazdach kolejowych będące w ofercie naszej firmy obejmują również profesjonalne pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, zapewniając kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Nasze usługi pomiarowe obejmują:

  • Pomiar i sprawdzenie widoczności w terenie: przeprowadzamy pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, oceniając zakres widoczności dla kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Do tego celu wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i techniki, aby dokładnie określić poziom widoczności na danym przejeździe kolejowym.
  • Opracowanie wyników sprawdzenia widoczności w wersji elektronicznej i papierowej: po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, nasz zespół zajmuje się opracowaniem wyników sprawdzenia widoczności. Tworzymy raporty w frmie elektronicznej i papierowej. Zawarte w nich są szczegółowe informacje na temat zakresu widoczności na przejeździe kolejowym, wraz z zaleceniami dotyczącymi ewentualnych działań naprawczych.

ZAKRES USŁUGI – UZUPEŁNIENIA METRYK

Wśród kompleksowych usług, które zapewniamy, jest również uzupełnianie metryk przejazdów kolejowo-drogowych. Zapewnia to profesjonalne wsparcie w dokumentowaniu i monitorowaniu infrastruktury drogowej. Pomiary na przejazdach kolejowych prowadzone z myślą o aktualizacji metryk obejmują:

  • Pomiar wymaganych elementów na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego: nasi specjaliści przeprowadzają pomiary wszystkich istotnych elementów na dojazdach do danego przejazdu w terenie. Pomiar ten obejmuje wszystkie niezbędne parametry, które są określone w obowiązujących przepisach oraz wymaganiach dotyczących infrastruktury drogowej.
  • Uzupełniona metryka przejazdu kolejowo-drogowego w wersji papierowej i elektronicznej: po dokładnym pomiarze wszystkich wymaganych elementów, przygotowujemy uzupełnioną metrykę. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych, charakterystyki i stanu przejazdu oraz jego otoczenia. Dostarczamy ją w formie papierowej oraz elektronicznej, aby umożliwić łatwy dostęp i zarządzanie dokumentacją.
  • Opracowanie wyników pomiarów w wersji papierowej i elektronicznej (EKO): nasz zespół dokładnie opracowuje wyniki pomiarów wszystkich elementów na dojazdach do przejazdu kolejowo-drogowego. Tworzymy raporty zawierające szczegółowe informacje dotyczące każdego z mierzonych parametrów oraz ich zgodności z obowiązującymi standardami. Raporty te również są dostępne w formie papierowej i elektronicznej.
Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 2
Pomiary na przejazdach kolejowych - zdj 3