Droga szybkiego ruchu między wieżowcami

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW.

Przeglądy obiektów mostowych i przepustów

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW MOSTOWYCH – KONTROLA ROCZNA (PODSTAWOWA) jest dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów. Obowiązek jej dokonywania wynika z treści art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW MOSTOWYCH – KONTROLA 5-­LETNIA (ROZSZERZONA) jest dokonywana w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu, przydatności obiektu do użytkowania, estetyki obiektu, oraz jego otoczenia, jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji, potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania oraz remontów. Obowiązek jej dokonywania wynika z treści art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

ZAKRES USŁUGI – PRZEGLĄDY OBIEKTÓW MOSTOWYCH I PRZEPUSTÓW

  • Pomiary i kontrola w terenie
  • Sporządzenie protokołu z przeglądu dla każdego z obiektu mostowego, przepustu w formie papierowej i elektronicznej [w formacie PDF]
  • Dokumentacja fotograficzna do do dokumentów – przeglądy obiektów mostowych i przepustów.

Okresowe przeglądy obiektów mostowych oraz przepustów jest wykonywana przez naszą Firmę zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005r.

Przeglądy obiektów mostowych i przepustów - zdj 1
Przeglądy obiektów mostowych i przepustów - zdj 2
Przeglądy obiektów mostowych i przepustów - zdj 3